Maliyyə hesabatlarının Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyinə elektron sənəd formasında göndərilməsi üçün

İstifadəçi təlimatı:
Forma 2-nin tərtib edilməsi barədə tövsiyyələr: