Dövlət Büdcəsinin İcrasına Dair Hesabatların
Elektron Sənəd Formasında Təqdim Edilməsi Haqqında

Mərkəzləşmiş xərclərdən maliyyələşən təşkilatlar üçün müqavilə forması: